Historia pary nr 146
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Cezary Serek -Marcin Woniak 1 EW -420 3.19
2 EW -690 53.13
Zdzisaw witek -Ryszard Sakowicz 3 NS -140 35.16
4 NS +600 66.66
Wodzimierz Kwiatkowski -Romuald Mroziski 5 EW +500 92.19
6 EW +620 39.69
Stanisaw Drzymaa -Jacek Wdrychowicz 7 NS +1430 60.48
8 NS +430 68.75
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 9 EW +500 100.00
10 EW +800 92.97
Ireneusz Gowacki -Jacek Iwaski 11 EW -460 20.31
12 EW -300 5.47
Marek Bukowski -Jzef Grewling 13 EW +660 88.88
14 EW -50 43.66
Andrzej Fronczak -Ziemowit Nowak 15 EW +450 57.94
16 EW -460 36.30
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski 17 EW rednia 50.00
18 EW -650 18.27
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 19 EW -200 8.74
20 EW -620 41.27
Stefan Bernat -Jan Meissner 21 EW -620 61.72
22 NS -1070 0.00
Wiesaw Paczkowski -Andrzej Grela 23 EW -140 34.38
24 EW +50 82.53
Bogdan Zadura -Wodzimierz Cebulski 25 NS +100 97.66
26 NS +400 85.16

Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 1 EW -90 5556
2 EW -680 6746
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 3 EW -200 079
4 EW -120 727
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 5 EW -50 3016
6 EW +630 9841
Marta Maj -Jakub Przerembski 7 EW -200 2857
8 EW +430 7857
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 11 NS +100 4436
12 NS +150 8225
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 13 NS -300 000
14 NS -100 635
Piotr Busse -Andrzej Syrek 15 NS -460 1586
16 NS +550 7741
Monika Weber -Piotr opusiewicz 17 NS +100 8333
18 NS -300 727
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 19 NS -750 079
20 NS -100 727
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 21 NS +200 9603
22 NS +180 9365
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 23 NS -650 3307
24 NS -490 4365
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 25 NS -300 714
26 NS -690 4275
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 27 NS +460 7191
28 NS -140 5697