Historia pary nr 161
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Anna Nosalska -Jacek Kostur 1 NS -50 32.55
2 NS +150 14.06
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 3 NS +100 75.00
4 NS +600 66.66
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 5 NS -420 34.38
6 NS -680 14.30
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 7 NS +680 16.15
8 NS -50 3.13
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 9 NS -50 42.19
10 NS -170 64.84
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 11 NS +450 40.63
12 NS +140 67.97
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 13 NS -500 39.69
14 NS -100 26.20
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 15 NS -420 63.49
16 NS -50 15.34
Barbara Radomska -Jan Sadowski 17 NS -120 8.09
18 NS +1400 99.98
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 19 EW +120 67.45
20 EW -620 41.27
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 21 EW +100 76.56
22 EW +120 37.50
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 23 EW -500 7.03
24 EW +50 82.53
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 25 EW +110 23.44
26 EW -110 57.81

Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 1 EW -120 1984
2 EW-1430 3413
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 3 EW +120 4603
4 EW +100 4597
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 5 EW +120 8095
6 EW +100 4444
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 7 EW -300 1349
8 EW +400 3492
Judyta Goliska -Robert Karanowski 9 EW +110 2222
10 EW +630 5317
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 11 NS -100 1049
12 NS +150 8225
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 13 EW -690 6825
14 EW -120 2063
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 15 NS -450 4917
16 NS +100 2098
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 17 EW +400 8413
18 EW +200 8144
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 19 NS -130 5635
20 NS +600 3548
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 21 EW -200 397
22 EW -180 635
Wojciech Dolny -Jarosaw Michaowski 23 NS +100 8387
24 NS +150 9683
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 25 EW +100 3492
26 EW +720 6855