Historia pary nr 171
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 1 NS -50 32.55
2 NS +690 46.88
Barbara Radomska -Jan Sadowski 3 NS -600 3.91
4 NS +180 44.45
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 5 NS -530 6.25
6 NS -680 14.30
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 7 NS +720 25.82
8 NS +400 39.06
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 9 NS -50 42.19
10 NS -620 23.44
Anna Nosalska -Jacek Kostur 11 EW -450 59.38
12 EW -170 17.19
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 13 EW +620 78.56
14 EW -50 43.66
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 15 EW -50 13.50
16 EW -460 36.30
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 17 EW 4 pasy 53.23
18 EW -800 6.36
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 21 NS +630 57.03
22 NS -140 52.34
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 23 NS -100 31.25
24 NS -50 17.47
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 25 NS -600 25.00
26 NS +200 60.16
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 27 NS -50 38.28
28 NS +110 19.73

Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 1 EW -120 1984
2 EW +100 9206
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 3 NS -120 5397
4 NS +100 7257
Wojciech Dolny -Jarosaw Michaowski 5 EW -50 3016
6 EW +630 9841
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 7 NS +870 10000
8 NS -430 2143
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 9 EW +180 5476
10 EW +630 5317
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 11 NS +110 6855
12 NS +150 8225
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 13 EW -690 6825
14 EW +50 7778
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 15 NS -450 4917
16 NS +550 7741
Judyta Goliska -Robert Karanowski 17 EW +400 8413
18 EW -50 3065
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 21 EW -50 2381
22 EW +730 9683
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 23 EW +660 9676
24 EW -50 1032
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 25 EW +600 9524
26 EW +1440 8548
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 27 EW -460 2809
28 EW +140 4303