Historia pary nr 183
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 1 EW -140 23.81
2 EW -690 53.13
Monika Weber -Piotr opusiewicz 5 EW +400 58.59
6 EW +650 68.25
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 7 EW -720 74.18
8 EW -400 60.94
Piotr Busse -Andrzej Syrek 9 EW +50 57.81
10 EW +800 92.97
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 11 EW -450 59.38
12 EW -200 10.16
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 13 EW +110 21.44
14 EW +100 73.80
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 15 NS -480 16.67
16 NS +430 24.20
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 17 EW +90 72.57
18 EW -650 18.27
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 19 NS +100 72.22
20 NS +620 58.73
Marta Maj -Jakub Przerembski 21 EW -660 13.28
22 EW +170 84.38
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 23 NS +500 92.97
24 NS -50 17.47
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 25 EW +150 46.88
26 EW +100 83.59
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 27 NS +500 99.80
28 NS +100 9.96

Henryk Duszyski -Adam Meller 1 EW -100 4365
2 EW -680 6746
Zdzisaw Borkowski -Andrzej Parmonik 5 EW -50 3016
6 EW +130 5952
Magorzata Marczak -Juliusz Pawowski 7 EW rednia 5000
8 EW rednia 5000
Tadeusz Kaczanowski -Jacek Szutowicz 9 EW -100 1190
10 EW +600 3016
Magorzata Czechowska -Krzysztof Buzaa 11 EW -100 5564
12 EW +120 8628
Jolanta Zitara -Rafa Junik 13 EW-1440 1111
14 EW +100 9365
Krzysztof Cichy -Bartomiej Czajka 15 EW +420 2336 *
16 NS +550 7741
Przemysaw Kacprzak -Wojciech Wjciak 17 EW +90 5317
18 EW +90 4355
Piotr Jassem -Pawe Maecki 19 NS -130 5635
20 NS +600 3548
Wodzimierz Wala -Jerzy Pasich 21 EW -50 2381
22 EW +170 8016
Jadwiga Nowak -Piotr Boro 23 NS -650 3307
24 NS -480 7222
Stefan Masternak -Marek Piechociski 25 EW +130 5476
26 EW -100 1210
Rafa Szymaski -Robert Szeklicki 27 NS +460 7191
28 NS +100 8785