Historia pary nr 187
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 1 EW +50 67.45
2 EW -690 53.13
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 3 NS +200 96.09
4 NS +600 66.66
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 5 EW +430 79.69
6 EW +650 68.25
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 7 NS +680 16.15
8 NS +170 16.41
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 9 EW +100 86.72
10 EW +200 58.59
Marta Maj -Jakub Przerembski 13 EW +600 69.04
14 EW -630 1.60
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 15 EW +420 36.51
16 EW +50 84.66
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 17 EW +100 83.85
18 EW -110 82.53
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 19 EW +500 95.23
20 EW -170 86.50
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 21 EW -660 13.28
22 EW +140 47.66
Monika Weber -Piotr opusiewicz 23 NS +140 65.63
24 NS +420 62.70
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 25 EW +150 46.88
26 EW +500 98.44
Piotr Busse -Andrzej Syrek 27 NS +100 58.79
28 NS +120 32.42

Magorzata Marczak -Juliusz Pawowski 1 EW rednia 5000
2 EW rednia 5000
Jolanta Zitara -Rafa Junik 3 NS -150 3730
4 NS -110 3548
Magorzata Czechowska -Krzysztof Buzaa 5 EW +120 8095
6 EW +630 9841
Przemysaw Kacprzak -Wojciech Wjciak 7 NS -90 2937
8 NS -400 6508
Krzysztof Cichy -Bartomiej Czajka 9 EW +630 9365
10 EW -100 1270
Wodzimierz Wala -Jerzy Pasich 13 EW -690 6825
14 EW -90 5873
Jadwiga Nowak -Piotr Boro 15 EW +450 5083
16 EW -550 2259
Stefan Masternak -Marek Piechociski 17 EW +430 9524
18 EW -50 3065
Rafa Szymaski -Robert Szeklicki 19 EW +600 8651
20 EW -180 7741
Henryk Duszyski -Adam Meller 21 EW -50 2381
22 EW +500 9286
Zdzisaw Borkowski -Andrzej Parmonik 23 NS +100 8387
24 NS -490 4365
Jan Wodkowski -Zdzisaw Romaniszyn 25 EW +150 8254
26 EW +650 3145
Tadeusz Kaczanowski -Jacek Szutowicz 27 NS +430 3307
28 NS -140 5697