Historia pary nr 188
Marta Machaliska -Wojciech Gawe

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 1 NS -50 32.55
2 NS +1440 94.53
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 3 EW -200 3.91
4 EW -600 33.34
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 5 NS -430 20.31
6 NS -140 84.12
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 7 EW rednia 50.00
8 EW -400 60.94
Marta Maj -Jakub Przerembski 9 NS -50 42.19
10 NS -930 2.34
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 11 EW -460 20.31
12 EW +800 98.44
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 15 EW rednia 50.00
16 EW rednia 50.00
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 17 EW +50 61.28
18 EW -620 37.30
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 19 EW -100 27.78
20 EW -620 41.27
Monika Weber -Piotr opusiewicz 21 EW -660 13.28
22 EW +140 47.66
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 23 EW +100 68.75
24 EW -420 37.30
Piotr Busse -Andrzej Syrek 25 NS -100 87.50
26 NS +400 85.16
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 27 EW +50 61.72
28 EW -110 80.27

Jolanta Zitara -Rafa Junik 1 NS +90 4444
2 NS+1430 6587
Magorzata Czechowska -Krzysztof Buzaa 3 EW +620 8333
4 EW -110 1130
Przemysaw Kacprzak -Wojciech Wjciak 5 NS -90 4206
6 NS +200 9206
Krzysztof Cichy -Bartomiej Czajka 7 EW -140 4206
8 EW +400 3492
Wodzimierz Wala -Jerzy Pasich 9 NS -600 2857
10 NS -630 4683
Piotr Jassem -Pawe Maecki 11 EW -110 3145
12 EW -100 4839
Stefan Masternak -Marek Piechociski 15 EW +450 5083
16 EW -550 2259
Rafa Szymaski -Robert Szeklicki 17 EW -50 3810
18 EW -50 3065
Henryk Duszyski -Adam Meller 19 EW +150 6667
20 EW -180 7741
Zdzisaw Borkowski -Andrzej Parmonik 21 EW +400 5476
22 EW -100 2381
Jan Wodkowski -Zdzisaw Romaniszyn 23 EW -100 1613
24 EW +990 9603
Tadeusz Kaczanowski -Jacek Szutowicz 25 NS -130 4524
26 NS +100 8790
Magorzata Marczak -Juliusz Pawowski 27 EW rednia 5000
28 EW rednia 5000