Historia pary nr 44
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Pawe cki -Mirosaw Szparaga 1 EW4C N T4 -1 +50 67.45
2 EW5K S P5 +1 -620 81.25
Bolesaw Krzewski -Mariusz Nowak 3 EW2C E C4 +1 +140 64.84
4 EW3NT N P4 = -600 33.34
Roman Budzik -Jerzy Thiem 7 NS6P N KA = +1430 60.48
8 NS3NT N K2 +1 +430 68.75
Tomasz Latos -Marek Gia 9 NS1NT S P6 = +90 77.34
10 NS3T E KK +3 -170 64.84
Adam Kozowski -Pawe Siwiski 11 NS4P S CK +1 +450 40.63
12 NS2Px W C10 = -470 3.91
Wadysaw Tomasiak -Marek Zaborowski 13 NS4C W KW = -620 21.44
14 NS4C W T4 -1 +50 56.34
Waldemar Szelka -Maciej Wrczycki 15 NS6C W P7 = -980 0.80
16 NS6P S C7 -2 -100 5.66
Robert Pogorzelski -Cezary Kmiecik 17 NS1NT S P8 -2 -100 16.15
18 NS4P N CK -1 -100 7.95
Pawe Gruszczyski -Wiesaw Bela 19 NS3NT W K7 -2 +200 91.26
20 NS4P S KA = +620 58.73
Damian Wroski -Micha Lewiski 21 NS4P N CD -1 -100 23.44
22 NS2P S KW -2 -100 71.88
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 23 NS1NTx E T5 -2 +500 92.97
24 NS4C N PD = +420 62.70
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyski 25 EW3NT E KK = +600 75.00
26 EW3Tx E KA = +670 100.00
Leszek Sztyrak -Przemysaw Janiszewski 27 EW3P N KA = -140 21.68
28 EW1NT N K2 +2 -150 38.28

Adam Peszke -Zbigniew Przybylczak 1 NS -90 317
2 NS+1460 9206
Mirosaw Bubiek -Ryszard Chmiel 3 EW +650 9762
4 EW +150 8709
Andrzej Aleksandrzak -Olgierd Rodziewicz-Bielewicz 7 EW +100 7937
8 EW -50 397
Wojciech Robiski -Leszek Rosochowicz 9 EW +600 7143
10 EW +800 8413
Wodzimierz Bk -Janusz Idziak 11 EW -130 1452
12 EW -100 4839
Jan Pdziski -Micha Hoffmann 13 EW -690 6825
14 EW -90 5873
Jerzy Gurzda -Jerzy Michalicki 15 EW +450 5083
16 EW -550 2259
Katarzyna Pakszys -Justyna Stankiewicz 17 NS +50 6190
18 NS +50 6935
Aleksander Skop -Krzysztof Brudka 19 EW +100 1667
20 EW -600 6452
Grayna Busse -Ewa Rodziewicz-Bielewicz 21 NS +50 7619
22 NS -140 3651
Anna Sarniak -Sawomir Kolarz 23 EW -100 1613
24 EW -100 635
Ryszard Konopka -Eugeniusz Seichter 25 NS -140 2619
26 NS rednia 5000
Halina wich -Zbigniew Piwowoski 27 EW +100 9880
28 EW -100 1215