Historia pary nr 5
Jolanta Zitara -Rafa Junik

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Anna Sarniak -Sawomir Kolarz 1 EW3P N P10 = -140 23.81
2 EW3NT N K9 +3 -690 53.13
Aleksander Skop -Krzysztof Brudka 3 EW4C W C2 -1 -100 25.00
4 EW1P W TA = +80 95.23
Jerzy Gurzda -Jerzy Michalicki 5 EW3NT W TK = +400 58.59
6 EW4P W TK +2 +680 85.70
Wodzimierz Bk -Janusz Idziak 9 NS1NT S T5 = +90 77.34
10 NS3C N TD +1 +170 95.31
Andrzej Aleksandrzak -Olgierd Rodziewicz-Bielewicz 11 NS4P S CK +1 +450 40.63
12 NS2Cx S P3 +1 +870 100.00
Adam Peszke -Zbigniew Przybylczak 13 NS2Kx N P4 -1 -200 49.20
14 NS4Px N CK -1 -100 26.20
Ryszard Konopka -Eugeniusz Seichter 15 NS5C W KA -2 +100 96.02
16 NS3NT S C7 +3 +490 92.72
Grayna Busse -Ewa Rodziewicz-Bielewicz 17 NS1NT N K7 = +90 89.50
18 NS4P N CK = +620 62.70
Katarzyna Pakszys -Justyna Stankiewicz 19 NS2NT W C6 = -120 32.55
20 NS3P S T9 +1 +170 13.50
Jan Pdziski -Micha Hoffmann 21 NS4P N CD = +620 38.28
22 NS1NT E P6 +1 -120 62.50
Leszek Kawski -Mariusz Grabowski 23 NS2NT E C7 = -120 19.53
24 NS5Kx E CA -2 +300 33.34
Mirosaw Bubiek -Ryszard Chmiel 25 NS3T E C6 = -110 76.56
26 NS3T E KA = -110 11.72
Halina wich -Zbigniew Piwowoski 27 EW4P N KA -1 +50 61.72
28 EW3P S KA = -140 54.88

Marta Machaliska -Wojciech Gawe 1 EW -90 5556
2 EW-1430 3413
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 3 EW +150 6270
4 EW +110 6452
Barbara Radomska -Jan Sadowski 5 EW -150 079
6 EW +300 7937
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 9 NS -140 6190
10 NS -620 6111
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 11 NS +110 6855
12 NS +100 5161
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 13 NS+1440 8889
14 NS -100 635
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 15 NS -450 4917
16 NS +800 9676
Anna Nosalska -Jacek Kostur 17 NS -400 1587
18 NS +50 6935
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 19 NS -130 5635
20 NS +660 9676
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 21 NS +50 7619
22 NS +150 9127
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 23 NS -650 3307
24 NS -490 4365
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 25 NS -180 1190
26 NS -1440 1452
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 27 EW -430 6693
28 EW +140 4303