Historia pary nr 28
Ilia Szpuntow -Kacper Wilczak

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Tadeusz Miesiąc -Joanna Sroka 1 EW -450 40.0
2 EW -50 85.0
Weronika Kaluga -Paulina Witkowska 3 NS -100 0.0
4 NS -600 61.0
Danuta Kazmucha -Joanna Małecka 5 EW +400 50.0
6 EW +600100.0
Sławomir Niajko -Jakub Wojcieszek 7 EW -630 77.5
8 EW +460 66.5
Adam Lonski -Kamil Madej 9 EW -100 40.0
10 EW +170 70.0
Paulina Konke -Mateusz Nowak 11 NS -120 90.0
12 NS +140 100.0
Aleksandra Smolińska-Joanna Guzek 13 NS +100 50.0
14 NS -110 30.0
Michał Moryson -Jan Staniewicz 15 NS +140 55.0
16 NS -180 30.0
Jan Grzeszczak -Łukasz Nierzwicki 17 EW +400 85.0
18 EW +500 85.0
Grzegorz Dubec -Mateusz Nawrot 19 NS +200 55.5
20 NS +170 72.0
- 21 EW średnia 50.0
22 EW średnia 50.0

Wynik 61.0
+/- 1.1
Razem 62.1