Historia pary nr 11
Jerzy Mcisz -Marcin Pdziski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 1 NS +300 92.5
2 NS +120 32.5
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 3 NS -170 30.0
4 NS -870 5.0
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 5 NS +300 62.5
6 NS +200 72.5
Stefan Masternak -Marek Piechociski 7 NS +150 42.5
8 NS -460 70.0
Aleksander Nowakowski -Przemysaw Weymann 9 NS +90 40.0
10 NS -100 39.5

Wynik 48.7
+/- 0.0
Razem 48.7