Historia pary nr 14
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann 1 NS -100 20.0
2 NS +120 32.5
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 3 NS -170 30.0
4 NS -130 57.5
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 5 NS -200 12.5
6 NS -620 10.0
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 7 NS +150 42.5
8 NS +50 92.5
Stefan Masternak -Marek Piechociński 9 NS +90 40.0
10 NS -300 2.7

Wynik 34.0
+/- 0.0
Razem 34.0