Historia pary nr 16
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 1 EW -300 7.5
2 EW -120 67.5
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 3 EW +170 70.0
4 EW +130 42.5
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 5 EW -300 37.5
6 EW +50 50.0
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 7 EW -150 57.5
8 EW +460 30.0
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 9 EW -90 60.0
10 EW +200 84.1

Wynik 50.6
+/- 0.0
Razem 50.6