Historia pary nr 17
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 1 EW +100 80.0
2 EW -120 67.5
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 3 EW +170 70.0
4 EW +110 20.0
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 5 EW +200 87.5
6 EW -200 27.5
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 7 EW -600 17.5
8 EW +520 80.0
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 9 EW -90 60.0
10 EW +100 60.5

Wynik 57.0
+/- 0.0
Razem 57.0