Historia pary nr 18
Stefan Masternak -Marek Piechociński

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 1 EW -300 7.5
2 EW -800 0.0
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 3 EW +170 70.0
4 EW +100 10.0
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 5 EW -500 27.5
6 EW +50 50.0
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 7 EW -150 57.5
8 EW +460 30.0
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 9 EW -90 60.0
10 EW +300 97.2

Wynik 40.9
+/- 0.0
Razem 40.9