Historia pary nr 19
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 1 EW +300 95.0
2 EW -120 67.5
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 3 EW +140 35.0
4 EW +130 42.5
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 5 EW -300 37.5
6 EW -200 27.5
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 7 EW -150 57.5
8 EW -50 7.5
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 9 EW -90 60.0
10 EW +100 60.5

Wynik 49.0
+/- 0.0
Razem 49.0