Historia pary nr 23
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stanisław Janik -Janusz Zwierzyński 1 NS +110 75.0
2 NS +300 70.0
Maciej Sobieralski -Marek Szukała 3 NS -140 65.0
4 NS -130 57.5
Dariusz Kurzawski -Sławomir Piechocki 5 NS +620 90.0
6 NS +200 72.5
Jarosław Modlibowski -Wiesław Sierzchuła 7 NS +600 82.5
8 NS -460 70.0
Jarosław Frąckowiak -Roman Kujawski 9 NS +100 75.0
10 NS +120 84.1

Wynik 74.1
+/- 0.0
Razem 74.1