Historia pary nr 25
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Maciej Sobieralski -Marek Szukała 1 NS -530 0.0
2 NS +600 82.5
Dariusz Kurzawski -Sławomir Piechocki 3 NS -140 65.0
4 NS -300 27.5
Jarosław Modlibowski -Wiesław Sierzchuła 5 NS -100 20.0
6 NS +200 72.5
Jarosław Frąckowiak -Roman Kujawski 7 NS +750 97.5
8 NS -490 37.5
Stanisław Janik -Janusz Zwierzyński 9 NS +90 40.0
10 NS -100 39.5

Wynik 48.2
+/- 0.0
Razem 48.2