Historia pary nr 26
Jarosław Frąckowiak -Roman Kujawski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 1 EW +50 60.0
2 EW +100 90.0
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 3 EW +100 0.0
4 EW +130 42.5
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 5 EW -50 70.0
6 EW +500 82.5
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 7 EW -750 2.5
8 EW +490 62.5
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 9 EW -100 25.0
10 EW -120 15.8

Wynik 45.0
+/- 0.0
Razem 45.0