Historia pary nr 28
Dariusz Kurzawski -Sławomir Piechocki

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 1 EW -110 25.0
2 EW -600 17.5
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 3 EW +140 35.0
4 EW +300 72.5
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 5 EW -620 10.0
6 EW -200 27.5
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 7 EW +200 90.0
8 EW -50 7.5
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 9 EW -90 60.0
10 EW +300 97.2

Wynik 44.2
+/- 0.0
Razem 44.2