Historia pary nr 30
Stanisław Janik -Janusz Zwierzyński

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 1 EW -110 25.0
2 EW -300 30.0
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 3 EW +200 97.5
4 EW -300 0.0
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 5 EW +420 95.0
6 EW +790 97.5
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 7 EW -620 10.0
8 EW -100 0.0
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 9 EW -90 60.0
10 EW +100 60.5

Wynik 47.5
+/- 0.0
Razem 47.5