Historia pary nr 31
Ryszard Lisewski -Romuald Mroziński

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mirosław Małecki -Paweł Małecki 1 NS -50 40.0
2 NS +150 57.5
Marek Gielnik -Jerzy Nowak 3 NS -170 30.0
4 NS -300 27.5
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Witkowski 5 NS +100 42.5
6 NS -500 17.5
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 7 NS +150 42.5
8 NS -480 50.0
Józef Grewling -Włodzimierz Kozicki 9 NS +90 40.0
10 NS +400 94.6

Wynik 44.2
+/- 0.0
Razem 44.2