Historia pary nr 34
Marek Janik -Henryk Duszyński

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Józef Grewling -Włodzimierz Kozicki 1 NS -150 10.0
2 NS -100 10.0
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Witkowski 3 NS -200 2.5
4 NS -110 80.0
Marek Gielnik -Jerzy Nowak 5 NS +50 30.0
6 NS -790 2.5
Jolanta Ziętara -Rafał Junik 7 NS -500 0.0
8 NS -460 70.0
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 9 NS -50 2.5
10 NS +120 84.1

Wynik 29.1
+/- 0.0
Razem 29.1