Historia pary nr 42
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Witkowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Pietrzak -Janusz Przybysz 1 EW -50 42.5
2 EW +100 90.0
Marek Janik -Henryk Duszyski 3 EW +200 97.5
4 EW +110 20.0
Ryszard Lisewski -Romuald Mroziski 5 EW -100 57.5
6 EW +500 82.5
Jerzy Stypiski -Stefan Saml 7 EW -150 57.5
8 EW +460 30.0
Piotr Jassem -Pawe Jassem 9 EW -90 60.0
10 EW -110 29.0

Wynik 56.6
+/- 0.0
Razem 56.6