Historia pary nr 1
Piotr Tuczyński -Tomasz Metelski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 11 EW -800 0.0
12 EW 4 pasy 52.5
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 13 EW +110 82.5
14 EW +500 87.5
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 15 EW +500 90.0
16 EW -200 75.0
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 17 EW -50 57.5
18 EW -600 80.0
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 19 EW +660 67.5
20 EW +620100.0

Wynik 69.2
+/- 0.0
Razem 69.2