Historia pary nr 16
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 11 EW -200 35.0
12 EW 4 pasy 52.5
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 13 EW -200 37.5
14 EW -50 17.5
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 15 EW +200 37.5
16 EW -200 75.0
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 17 EW -300 10.0
18 EW -600 80.0
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 19 EW +630 30.0
20 EW +120 60.0

Wynik 43.5
+/- 0.0
Razem 43.5