Historia pary nr 17
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 11 EW -170 72.5
12 EW 4 pasy 52.5
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 13 EW -140 52.5
14 EW -50 17.5
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 15 EW +100 10.0
16 EW -200 75.0
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 17 EW -100 37.5
18 EW -630 45.0
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 19 EW +720 97.5
20 EW +120 60.0

Wynik 52.0
+/- 0.0
Razem 52.0