Historia pary nr 18
Stefan Masternak -Marek Piechociński

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 11 EW -200 35.0
12 EW 4 pasy 52.5
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 13 EW -100 67.5
14 EW +100 40.0
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 15 EW +420 70.0
16 EW -200 75.0
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 17 EW +100 80.0
18 EW -600 80.0
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 19 EW +660 67.5
20 EW +140 82.5

Wynik 65.0
+/- 0.0
Razem 65.0