Historia pary nr 20
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 11 EW -450 5.0
12 EW 4 pasy 52.5
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 13 EW +110 82.5
14 EW +500 87.5
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 15 EW -100 5.0
16 EW +100 97.5
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 17 EW -50 57.5
18 EW -630 45.0
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 19 EW +660 67.5
20 EW +100 12.5

Wynik 51.2
+/- 0.0
Razem 51.2