Historia pary nr 21
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 11 NS +200 65.0
12 NS 4 pasy 47.5
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 13 NS -110 17.5
14 NS -500 12.5
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 15 NS -200 62.5
16 NS +450 75.0
Stefan Masternak -Marek Piechociński 17 NS -100 20.0
18 NS +600 20.0
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann 19 NS -720 2.5
20 NS -120 40.0

Wynik 36.2
+/- 0.0
Razem 36.2