Historia pary nr 22
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stefan Masternak -Marek Piechociński 11 NS +200 65.0
12 NS 4 pasy 47.5
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann 13 NS +140 47.5
14 NS +50 82.5
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 15 NS -200 62.5
16 NS +200 25.0
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 17 NS +50 42.5
18 NS +630 55.0
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 19 NS +200 100.0
20 NS -120 40.0

Wynik 56.7
+/- 0.0
Razem 56.7