Historia pary nr 23
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 11 NS +450 95.0
12 NS 4 pasy 47.5
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 13 NS +500 92.5
14 NS -400 40.0
Stefan Masternak -Marek Piechociński 15 NS -420 30.0
16 NS +200 25.0
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann 17 NS +100 62.5
18 NS +630 55.0
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 19 NS -630 70.0
20 NS -120 40.0

Wynik 55.7
+/- 0.0
Razem 55.7