Historia pary nr 25
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk 11 NS +200 65.0
12 NS -300 2.5
Stefan Masternak -Marek Piechociński 13 NS +100 32.5
14 NS -100 60.0
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann 15 NS -100 90.0
16 NS +200 25.0
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 17 NS +300 90.0
18 NS +600 20.0
Edward Kaczmarek -Andrzej Mazurek 19 NS -660 32.5
20 NS -100 87.5

Wynik 50.5
+/- 0.0
Razem 50.5