Historia pary nr 3
Andrzej Malenta -Roman Garski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 11 EW -170 72.5
12 EW -180 0.0
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 13 EW -140 52.5
14 EW -50 17.5
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 15 EW +420 70.0
16 EW -450 25.0
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 17 EW +100 80.0
18 EW -630 45.0
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 19 EW +630 30.0
20 EW +110 32.5

Wynik 42.5
+/- 0.0
Razem 42.5