Historia pary nr 36
Mirosław Małecki -Paweł Małecki

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jarosław Frąckowiak -Roman Kujawski 11 NS +200 65.0
12 NS 4 pasy 47.5
Stanisław Janik -Janusz Zwierzyński 13 NS +500 92.5
14 NS +50 82.5
Leszek Kwiatkowski -Andrzej Witkowski 15 NS -420 30.0
16 NS +450 75.0
Dariusz Kurzawski -Sławomir Piechocki 17 NS -100 20.0
18 NS +660 90.0
Jarosław Modlibowski -Wiesław Sierzchuła 19 NS -600 85.0
20 NS -500 5.0

Wynik 59.2
+/- 0.0
Razem 59.2