Historia pary nr 4
Grażyna Busse -Piotr Busse

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 11 EW -170 72.5
12 EW 4 pasy 52.5
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 13 EW +140 90.0
14 EW +500 87.5
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 15 EW +200 37.5
16 EW -420 57.5
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 17 EW +300100.0
18 EW -600 80.0
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 19 EW +630 30.0
20 EW +120 60.0

Wynik 66.7
+/- 0.0
Razem 66.7