Historia pary nr 5
Ryszard Olenderek -Marek Więcek

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 11 EW -420 12.5
12 EW +300 97.5
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 13 EW +200 95.0
14 EW +150 45.0
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 15 EW +200 37.5
16 EW -420 57.5
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 17 EW -300 10.0
18 EW -660 10.0
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 19 EW +660 67.5
20 EW +140 82.5

Wynik 51.5
+/- 0.0
Razem 51.5