Historia pary nr 6
Wodzimierz Bk -Krzysztof Krause

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Ryszard Lisewski -Romuald Mroziski 11 EW -200 35.0
12 EW 4 pasy 52.5
Marek Janik -Henryk Duszyski 13 EW -100 67.5
14 EW +500 87.5
Andrzej Pietrzak -Janusz Przybysz 15 EW -130 0.0
16 EW -450 25.0
Piotr Jassem -Pawe Jassem 17 EW +100 80.0
18 EW -630 45.0
Jerzy Stypiski -Stefan Saml 19 EW -100 5.0
20 EW +100 12.5

Wynik 41.0
+/- 0.0
Razem 41.0