Historia pary nr 7
Jan Grygier -Jan Weber

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Janik -Henryk Duszyski 11 EW -420 12.5
12 EW -100 12.5
Andrzej Pietrzak -Janusz Przybysz 13 EW -400 22.5
14 EW +400 60.0
Piotr Jassem -Pawe Jassem 15 EW +590100.0
16 EW +100 97.5
Jerzy Stypiski -Stefan Saml 17 EW -300 10.0
18 EW -130 100.0
Ryszard Lisewski -Romuald Mroziski 19 EW +660 67.5
20 EW +120 60.0

Wynik 54.2
+/- 0.0
Razem 54.2