Historia pary nr 11
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 1 NS +50 85.0
2 NS -100 7.5
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 3 NS +100 92.5
4 NS +650 30.0
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 5 NS +690 52.5
6 NS +200 80.0
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 7 NS +200 100.0
8 NS -150 42.1
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 9 NS -150 92.5
10 NS +140 100.0

Wynik 68.2
+/- 0.0
Razem 68.2