Historia pary nr 12
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 1 NS +50 85.0
2 NS +140 55.0
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 3 NS -50 82.5
4 NS+1430 85.0
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 5 NS +690 52.5
6 NS +300 97.5
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 7 NS -620 77.5
8 NS +100 76.2
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 9 NS -600 55.0
10 NS -200 27.5

Wynik 69.3
+/- 0.0
Razem 69.3