Historia pary nr 13
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 1 NS -90 65.0
2 NS +140 55.0
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 3 NS -170 47.5
4 NS +990 65.0
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 5 NS +620 10.0
6 NS +100 47.5
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 7 NS -650 30.0
8 NS +100 76.2
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 9 NS -660 7.5
10 NS -100 77.5

Wynik 48.1
+/- 0.0
Razem 48.1