Historia pary nr 14
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 1 NS -170 20.0
2 NS +170 80.0
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 3 NS -170 47.5
4 NS +680 45.0
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 5 NS +620 10.0
6 NS +200 80.0
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 7 NS -650 30.0
8 NS +100 76.2
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 9 NS -600 55.0
10 NS -140 55.0

Wynik 49.8
+/- 0.0
Razem 49.8