Historia pary nr 15
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 1 NS -110 47.5
2 NS +140 55.0
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 3 NS -620 10.0
4 NS -100 17.5
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 5 NS+1440 100.0
6 NS -90 22.5
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 7 NS -650 30.0
8 NS -430 10.6
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 9 NS -660 7.5
10 NS -100 77.5

Wynik 37.8
+/- 0.0
Razem 37.8