Historia pary nr 16
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mirosław Małecki -Paweł Małecki 1 NS -630 0.0
2 NS +140 55.0
Marek Gielnik -Jerzy Nowak 3 NS -500 27.5
4 NS+1430 85.0
Jolanta Ziętara -Rafał Junik 5 NS +690 52.5
6 NS -100 15.0
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 7 NS -620 77.5
8 NS +200 94.6
Józef Grewling -Włodzimierz Kozicki 9 NS -210 85.0
10 NS -200 27.5

Wynik 51.9
+/- 0.0
Razem 51.9