Historia pary nr 17
Aleksander Nowakowski -Przemysław Weymann

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 1 NS -170 20.0
2 NS +140 55.0
Józef Grewling -Włodzimierz Kozicki 3 NS -620 10.0
4 NS +680 45.0
Mirosław Małecki -Paweł Małecki 5 NS+1370 82.5
6 NS +100 47.5
Marek Gielnik -Jerzy Nowak 7 NS -620 77.5
8 NS -150 42.1
Jolanta Ziętara -Rafał Junik 9 NS -630 22.5
10 NS -100 77.5

Wynik 47.9
+/- 0.0
Razem 47.9