Historia pary nr 18
Stefan Masternak -Marek Piechociński

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Gielnik -Jerzy Nowak 1 NS -170 20.0
2 NS +140 55.0
Jolanta Ziętara -Rafał Junik 3 NS +100 92.5
4 NS+1100 70.0
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 5 NS +690 52.5
6 NS +200 80.0
Józef Grewling -Włodzimierz Kozicki 7 NS -620 77.5
8 NS +100 76.2
Mirosław Małecki -Paweł Małecki 9 NS -600 55.0
10 NS -140 55.0

Wynik 63.3
+/- 0.0
Razem 63.3