Historia pary nr 2
Robert Grny -Rajmund Winiewski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Stypiski -Stefan Saml 1 NS +50 85.0
2 NS +200 85.0
Andrzej Pietrzak -Janusz Przybysz 3 NS -620 10.0
4 NS +680 45.0
Ryszard Lisewski -Romuald Mroziski 5 NS +680 25.0
6 NS +100 47.5
Piotr Jassem -Pawe Jassem 7 NS -650 30.0
8 NS -800 5.3
Marek Janik -Henryk Duszyski 9 NS -150 92.5
10 NS -200 27.5

Wynik 45.2
+/- 0.0
Razem 45.2