Historia pary nr 21
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 1 EW -50 15.0
2 EW +100 92.5
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 3 EW +170 52.5
4 EW -680 55.0
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 5 EW -690 47.5
6 EW -300 2.5
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 7 EW +650 70.0
8 EW +430 89.3
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 9 EW +660 92.5
10 EW +100 22.5

Wynik 53.9
+/- 0.0
Razem 53.9