Historia pary nr 23
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 1 EW -50 15.0
2 EW -140 45.0
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 3 EW +620 90.0
4 EW +100 82.5
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 5 EW -620 90.0
6 EW -100 52.5
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 7 EW -200 0.0
8 EW +150 57.8
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 9 EW +600 45.0
10 EW +140 45.0

Wynik 52.2
+/- 0.0
Razem 52.2