Historia pary nr 24
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 1 EW +110 52.5
2 EW -140 45.0
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 3 EW +170 52.5
4 EW -990 35.0
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 5 EW -690 47.5
6 EW -200 20.0
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 7 EW +650 70.0
8 EW -100 23.7
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 9 EW +600 45.0
10 EW +200 72.5

Wynik 46.3
+/- 0.0
Razem 46.3